Earthlinks, good day! VOGIN brengt technologie terug op aarde

In 1977 werd VOGIN, de Nederlandse Vereniging van Gebruikers van Online informatiesystemen, opgericht om professionele gebruikers te ondersteunen bij het zoeken van informatie in online databanken, dat toen nog een bijzonderheid was. Op de schaal van technologische ontwikkelingen lijkt dat inmiddels een eeuwigheid geleden.

Ook nu nog bevinden wij ons in een continu veranderende wereld met een hoge mate van onzekerheid, complexiteit en een nog altijd groeiende hoeveelheid data en informatie onder invloed van zich steeds verder en sneller ontwikkelende technologie. Stichting VOGIN zet zich al die jaren al in om in die ontwikkeling een wegwijzer te zijn voor kennisprofessionals.  VOGIN organiseert cursussen en workshops, beheert een fonds voor innovatieve ideeën en initieert ook eigen onderzoek. Vanuit de origine van VOGIN lag de focus daarbij vooral op het kunnen zoeken, vinden en interpreteren van data en informatie.

De focus op alles inclusief

In deze informatiesamenleving, met nieuws en fake news, met stijgende politieke invloed van de grote bedrijven in social media, van data gestuurd werken en artificial intelligence wil VOGIN haar blik nu ook verbreden. Zonder de roots te willen loslaten, wil VOGIN de komende jaren haar blik ook gaan richten op de impact van informatietechnologie op de samenleving, maar ook vice versa. Aansluitend bij de visie van de Franse filosoof Bruno Latour, is VOGIN van mening dat samenleving en technologie samen in een breder kader, in samenhang en onderling afhankelijk moeten worden beschouwd.

Een boek in tijden van digitale media

Een dergelijke filosofie kan lang abstract blijven. In het DNA van VOGIN zit de noodzaak om goede ideeën praktische waarde te geven, door de toepasbaarheid samen te onderzoeken. Als eerste stap heeft VOGIN daarom Uitgeverij Lontano gevraagd samen een boek met interviews uit te geven, waarin deze filosofie wordt uitgewerkt in frisse ideeën en geïllustreerd met haalbare projecten. Het boek is geen doel op zich, maar de start van een beweging. Een beweging die zal moeten gaan over het verbinden van aarde, mensen en technologie, met als doel een inclusieve stap verder in de toekomst te kunnen zetten.

De titel van het boek laat zich raden, maar blijft nog even een verrassing…

Earthlinks, een platform in tijden van individualisering

Dit najaar start VOGIN daarom met Earthlinks, een platform voor denkers en doeners, highbrow en lowbrow, waar kennis en kunde zich verder kunnen ontwikkelen. Een platform niet vóór de deelnemers, maar dóór de deelnemers, die de urgentie voelen om samen te werken op het snijvlak van humanities & technology. Deelnemers aan Earthlinks kunnen zich verdiepen of zelf verdieping bieden en ook VOGIN zal als katalysator van het platform een stimulerend aanbod brengen om het platform op gang te houden.

Gezocht: de energie om te bouwen!

Wetenschappelijke, institutionele en commerciële partners worden natuurlijk van harte uitgenodigd om deel te nemen, zodat de ontwikkeling meer draagvlak en, waar nodig, meer snelheid krijgt. En hey, we blijven een stichting met een ideële doelstelling!

Het antwoord op al je vragen

Het idee komt misschien nog wat wazig over, die mist trekt de komende maanden langzaam op: met het verschijnen van het boek zal een stuk meer duidelijk worden, evenals bij de lancering van het platform. Ben je geïntrigeerd of geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op met de initiators binnen VOGIN, Bart en Leon, door een mail te sturen naar info@vogin.nl. Zij nemen dan snel contact met je op.

Ik hoop je snel te zien!

Bart van der Meij